เกี่ยวกับเรา

Who We Are

บริษัท วิจิสมิทธ์ จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0125564023811 ที่ให้บริการงานด้านออกแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ อย่างครบครัน ด้วยประสบการ์ณของทีมงานที่ทำงานมามากกว่า 15 ปี ได้ให้บริการกับลูกค้ามาแล้วมากกว่า 100 ราย ซึ่งทางบริษัท วิจิสมิทธ์ จำกัด ได้ให้บริการในกลุ่มลูกค้าและธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะธุรกิจขนาดใหญ่ ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME รวมไปถึงธุรกิจกลุ่ม OTOP หรือแม้จะเป็นบุคคลทั่วไปที่ต้องการทำธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์สินค้าเพื่อเข้าสู่ตลาด

บริษัท วิจิสมิทธ์ จำกัดมีความมุ่งเน้นในการสร้างและพัฒนางานสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้มีความทันสมัย ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งทั้งหมดต้องมีความสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของบริษัทหรือกลุ่มลูกค้าของประเภทธุรกิจนั้นๆ โดยจะเห็นว่าได้มีการนำเอางานออกแบบและการตลาดมาผสมผสานกัน เพื่อให้ธุรกิจของลูกค้านั้นได้รับการตอบสนองทางการตลาดที่ดีในการทำธุรกิจ

icon-empathy-01

Empathy

เราออกแบบสินค้าและบริการให้ตรงความต้องการผู้บริโภค ตอบโจทย์ความต้องการและปัญหา เข้าถึงและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้าอย่างลึกซึ้ง

icon-focus-01

Focus

จับจุดหมายสำคัญ เพื่อแก้ไขปัญหาหรือนำเสนอสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้ผลดีที่สุด เพื่อการทำธุรกิจที่ต่อเนื่องและให้ผู้ประกอบการทุกท่านสะดวกในการทำธุรกิจมากขึ้น

icon-IMAGINE-01

Impute

สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสอดคล้องในแบรนด์ ผู้ประกอบการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เราสามารถนำเสนอสินค้าให้ผู้บริโภคเห็นภาพทุกอย่างที่เราต้องการ เพื่อความสำเร็จในการทำธุรกิจ

Working Process

ขั้นตอนการทำงาน

Trusted by Some Awesome People

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยม

Trusted by Some Awesome People

ได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการที่ยอดเยี่ยม

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม