รับออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ
ใบปลิว โปสเตอร์

ออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

รับออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ
ใบปลิว โปสเตอร์

ออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

Brochure / Leaflet / Poster Design
บริการออกแบบโบรชัวร์ / แผ่นพับ / ใบปลิว / โปสเตอร์

Brochure / Leaflet / Poster Design
บริการออกแบบโบรชัวร์ / แผ่นพับ / ใบปลิว / โปสเตอร์

เราบริการงานออกแบบโบรชัวร์ แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ทุกขนาด ใช้แนะนำสินค้า หรือเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้เนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องการโฆษณาอย่างครบถ้วน ใช้อ้างอิงสินค้าพกพาง่าย สามารถเก็บไว้ได้นาน งบประมาณในการผลิตไม่สูง บ่อยครั้งการตัดสินใจของลูกค้าในการที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าก็คือ โบรชัวร์ ใบปลิว ดังนั้นโบรชัวร์จึงเปรียบได้เสมือนพนักงานที่มอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท

ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักการออกแบบโบวชัวร์

  • นำเสนออย่างดึงดูดและน่าสนใจ
  • สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย
  • กราฟฟิคและข้อมูลจัดวางอย่างสมดุล
  • มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริษัทฯ

ขนาดโบรชัวร์

การเลือกขนาดโบรชัวร์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้สื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับตัวสินค้าและบริการ ทั้งยังเชื่อมโยงในการขั้นตอนการผลิต โดยการเลือกขนาดโบรชัวร์นั้นต้องคำนึงถึงจำนวนข้อมูล เนื้อหา และส่วนประกอบกราฟฟิก รูปแบบในการนำเสนอ เรายินดีให้ความแนะนำในทุกขั้นตอนการทำ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าได้รับงานที่คุ้มค่า เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

ขนาดกระดาษ

ตัวอย่างผลงานโบรชัวร์และโปสเตอร์

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม