Brochure & Poster โบรชัวร์ ใบปลิว

Brochure / Leaflet / Poster Design

บริการออกแบบโบรชัวร์ / แผ่นพับ / ใบปลิว / โปสเตอร์

เป็นการโฆษณารูปแบบหนึ่ง โดยนำเสนอเป็นเอกสารแนะนำสินค้า หรือเสนอข้อมูลประชาสัมพันธ์ ให้เนื้อหาและรายละเอียดที่ต้องการโฆษณาอย่างครบถ้วน เป็นที่นิยมทำกันมาก สามารถใช้อ้างอิงสินค้าพกพาง่าย สามารถเก็บไว้ได้นาน งบประมาณในการผลิตไม่สูง บ่อยครั้งจุดเชื่อมโยงการติดสินใจของลูกค้าในการที่จะใช้บริการหรือซื้อสินค้าก็คือ โบรชัวร์ ใบปลิว ดังนั้นโบรชัวร์จึงเปรียบได้เสมือนพนักงานที่มอบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท

เรามีการทำงานที่มุ่งมั่นที่จะดีไซน์งานออกมาให้ได้รูปแบบและประเภทตรงตามความต้องการของลูกค้าอย่างลงตัวเหมาะสมและมีราคาคุ้มค่า เรารับงานลูกค้าหลายรายแบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิมพ์ และส่งมอบงานให้ท่านตามเวลา ให้ท่านด้านดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น

ขนาดโบรชัวร์

การเลือกขนาดโบรชัวร์เป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้สื่อโฆษณาที่เหมาะสมกับตัวสินค้าและบริการ ทั้งยังเชื่อมโยงในการขั้นตอนการผลิต โดยการเลือกขนาดโบรชัวร์นั้นต้องคำนึงถึงจำนวนข้อมูล เนื้อหา และส่วนประกอบกราฟฟิก รูปแบบในการนำเสนอ เรายินดีให้ความแนะนำในทุกขั้นตอนการทำ เพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าได้รับงานที่คุ้มค่า เหมาะสมกับธุรกิจของท่าน

หลักการออกแบบโบวชัวร์

  • นำเสนออย่างดึงดูดและน่าสนใจ
  • สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย
  • กราฟฟิคและข้อมูลจัดวางอย่างสมดุล
  • มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริษัทฯ

ขนาดกระดาษ

ตัวอย่างผลงานโบรชัวร์และโปสเตอร์

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม