รับออกแบบแคตตาล็อก
หนังสือ แมกกาซีน

ออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

รับออกแบบแคตตาล็อก
หนังสือ แมกกาซีน

ออกแบบสวยงาม มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับสินค้าและบริการของธุรกิจคุณ

Catalogue / Book / Magazine Design
บริการออกแบบแคตตาล็อก
หนังสือ / แมกกาซีน

Catalogue / Book / Magazine Design
บริการออกแบบแคตตาล็อก
หนังสือ / แมกกาซีน

บริการออกแบบแคตตาล็อก นำเสนอรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และจัดแบ่งหมวดหมู่ มีคำบรรยายและภาพประกอบ ข้อมูลภายในมีจำนวนมาก การดีไซน์แคตตาล็อกที่ดีมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าหรือบริการค่อนข้างสูง

บริการออกแบบและจัดเลย์เอาท์หนังสือ สื่อที่รวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรมต่างๆ ประเภทตัวอักษรและรูปภาพ มีขนาดต่างๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะดวก ซึงการออกแบบหน้าแรกนั้นมีความสำคัญ ที่จะดึงดูดผู้คนสนใจที่จะเปิดอ่าน ในส่วนเนื้อหาภายในนั้นหากมีการจัดเนื้อหาที่ดี สวยงาม เข้าใจง่าย

บริการออกแบบและจัดเลย์เอาท์แมกกาซีน เป็นสื่อมีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง การดีไซน์จึงต้องมีการจัดวางให้สวยงาม ดึงดูดใจ ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ รูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ

ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักการออกแบบ

  • นำเสนอดึงดูดและน่าสนใจ
  • สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย
  • กราฟฟิคและข้อมูลจัดวางอย่างสมดุล
  • มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับเนื้อหา
  • รูปภาพสวยงาม สื่อถึงเนื้อหาที่กล่าวถึง

*การพิจารณาราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา จำนวนหน้า รูปภาพและความต้องการของลูกค้า

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า เรารับงานลูกค้าหลากหลายให้บริการแบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิมพ์ และยังมีบริการจัดรูปแบบการจัดอาร์ตเวิร์คเพื่อส่งโรงพิมพ์

ตัวอย่างงานแคตตาล็อก หนังสือ แมกกาซีน

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม