Catalogue & Book แคตตาล็อก หนังสือ

Catalogue / Book / Magazine Design

บริการออกแบบแคตตาล็อก / หนังสือ / แมกกาซีน

แคตตาล็อก สื่อสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเน้นเสนอรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ และจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ มีคำบรรยายและภาพประกอบ ข้อมูลภายในมีจำนวนมาก การดีไซน์แคตตาล็อกที่ดีมีผลต่อการจำหน่ายสินค้าหรือบริการค่อนข้างสูง การจัดทำจึงต้องมีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

หนังสือ เป็นสื่อที่รวบรวมของข้อมูล ประเภทตัวอักษรและรูปภาพ มีขนาดต่างๆ กัน แต่มักจะไม่ทำใหญ่กว่าการจับและเปิดอ่านสะดวก หนังสือมักจะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้ วรรณกรรม ต่างๆ ซึงการออกแบบหน้าแรกนั้นมีความสำคัญ ที่จะดึงดูดผู้คนสนใจที่จะเปิดอ่าน ในส่วนเนื้อหาภายในนั้นหากมีการจัดเนื้อหาที่ดี สวยงาม เข้าใจง่าย ก็จะทำให้ผู้อ่านมีความประทับใจมากขึ้น

แมกกาซีน เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่ออกมาเป็นระยะ เหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มีเนื้อหาหลากหลาย มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง การดีไซน์จึงต้องมีการจัดวางให้สวยงาม ดึงดูดใจ ทั้งตัวอักษรและรูปภาพ รูปแบบเหมาะสมกับเนื้อหาที่นำเสนอ

หลักการออกแบบ

  • นำเสนอดึงดูดและน่าสนใจ
  • สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย
  • กราฟฟิคและข้อมูลจัดวางอย่างสมดุล
  • มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับเนื้อหา
  • รูปภาพสวยงาม สื่อถึงเนื้อหาที่กล่าวถึง

*การพิจารณาราคาขึ้นอยู่กับเนื้อหา จำนวนหน้า รูปภาพและความต้องการของลูกค้า

เรามีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะสร้างผลงานที่ดี ตรงตามความต้องการของลูกค้า เรารับงานลูกค้าหลากหลายให้บริการแบบครบวงจรนับตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการพิมพ์ และยังมีบริการจัดรูปแบบการจัดอาร์ตเวิร์คเพื่อส่งโรงพิมพ์

ตัวอย่างงานแคตตาล็อก หนังสือ แมกกาซีน

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม