ความรู้เว็บไซต์

แนะนำ 8 เว็บฟรี ปรับขนาดรูปภาพ

การเพิ่มประสิทธิภาพรูปภาพของคุณคือการปรับขนาดก่อนที่จะส่งออกและอัปโหลดไปยังเว็บไซต์ WordPress ของคุณ หากรูปภาพของคุณมาจากกล้อง DSLR หรือจากมือถือที่มี...

รูปภาพในงานเว็บไซต์

ชนิดไฟล์รูปภาพในงานเว็บไซต์

รูปภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการสร้างเว็บไซต์ เพราะจะทำให้ผู้อ่าน เข้าใจเรื่องราวที่นำเสนอมากยิ่งขึ้น เว็บไซต์มีความน่าสนใจมากขึ้น หากเป็นเว็บไซต์ขายส...

ตัวอักษรในงานกราฟิก

ตัวอักษรในงานกราฟิก

หน้าที่หลักของการออกแบบกราฟิกเป็นเรื่องของการสื่อสารไปยังผู้รับสาร องค์ประกอบหนึ่งของการสื่อความที่สำคัญก็คือตัวอักษร และตัวอักษรในงานกราฟิก ก็คือส่วน...

สีในงานกราฟิก

สีในงานกราฟิกและความหมาย

สีมีบทบาทสำคัญในการรับรู้ทางสายตาของเรา ซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมมนุษย์ และสีในงานกราฟิก มีความหมายและผลกระทบทางจิตวิทยาที่แตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมที่แตกต่า...

pic-Ep2-How-to-Create-Posts-05

EP2 วิธีสร้างบทความ WordPress

การแชร์เรื่องราวหรือความรู้ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ ด้วยบทความ บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ทำให้ผู้ชมหรือลูกค้าได้รับความรู้และเข้าใจในสินค้า ธุรกิจของค...

EP1 วิธีเข้าสู่ระบบเวิร์ดเพรส และรู้จักแผงควบคุม

บทความนี้เราจะสอนวิธี Login Wordpress เข้าสู่ระบบเวิร์ดเพรสนั้นเอง และทำความรู้จักเครื่องมือการจัดการบนแผงควบคุม Dashboard และการเพิ่มผู้ใช้งาน เพื่อใ...

วิธีเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO Content

วิธีเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO Content

บทความเป็นส่วนหนึ่งของการทำ SEO Content ที่ได้ผลมากและไม่เสียเงิน ฉะนั้นการเขียนบทความให้ถูกหลัก SEO Content จึงมีความสำคัญ เพราะจะทำให้เว็บไซต์เรา หา...