Logo Branding โลโก้ ตราสัญลักษณ์

บริการออกแบบโลโก้ ตราสัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า

Logo หมายถึงตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า ซึ่งมีการสื่อความหมายเฉพาะตัว สร้างความแตกต่างของความหมายแสดงความเป็นเจ้าของ มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวคือการแสดงออกให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ปรากฎต่อสายตาผู้อื่น ดังนั้นบริษัทหรือผู้ประกอบธุรกิจ ย่อมจำเป็นต้องมีตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า เพื่อสร้างการจดจำ น่าเชื่อถือและความแตกต่างให้ธุรกิจ การทำงานและราคาของเรามีความหยืดหยุ่นปรับให้เหมาะสมกับธุรกิจและความต้องการให้ลูกค้าได้ หากคุณต้องการปรับการใช้งาน Logo หรือ Rebranding (ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย) ติดต่อเราได้ค่ะ

หลักพื้นฐานโลโก้ที่ดี

 • มีการสื่ออารมณ์ และความหมายเฉพาะ
 • จดจำง่าย มองในระยะใดก็ชัดเจน
 • ควรใช้สี 2-3 สี และคำนึงถึงอารมณ์สี
 • สามารถนำไปใช้กับสื่อที่หลากหลาย
 • เมื่อปรับเป็นขาว ดำหรือย่อเล็กลงยังเห็นชัดเจน
 • มีความแตกต่างไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น

หลักพื้นฐานโลโก้ที่ดี

 • มีการสื่ออารมณ์ และความหมายเฉพาะ
 • จดจำง่าย มองในระยะใดก็ชัดเจน
 • ควรใช้สี 2-3 สี และคำนึงถึงอารมณ์สี
 • สามารถนำไปใช้กับสื่อที่หลากหลาย
 • เมื่อปรับเป็นขาว ดำหรือย่อเล็กลงยังเห็นชัดเจน
 • มีความแตกต่างไม่ซ้ำกับแบรนด์อื่น

BASICผู้เริ่มต้นธุรกิจ ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 • ออกแบบจำนวน 3 แบบ
 • เลือก 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Pdf, Jpg, Png (สีและขาวดำ)
 • ได้รับไฟล์ตรายาง
 • เริ่มต้น 1,500 บาท

PROFESSIONALผู้ทำธุรกิจมืออาชีพ อีกก้าวสำหรับการขยายธุรกิจ

 • ออกแบบจำนวน 5 แบบ
 • เลือก 2 แบบ แก้ไขไม่จำกัด
 • ได้รับไฟล์ Ai, Pdf, Jpg, Png (สีและขาวดำ)
 • ได้รับแบบนามบัตรฟรี 1 ชื่อ / แบบตรายาง /
 • ได้รับแบบหัวจดหมาย / แบบซองจดหมาย
 • ได้รับ Brand Identity Guideline
 • ราคา 4,900 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

ตัวอย่างผลงานโลโก้

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม