Packaging & Label บรรจุภัณฑ์ ฉลาก

Packaging Design

บริการออกแบบบรรจุภัณฑ์ กล่อง/ถุง /ซอง /อื่นๆ

บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อ เป็นการรวมศาสตร์และศิลป์ที่ใช้ในการบรรจุสินค้า โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการคุ้มครองปกป้องสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงมือผู้บริโภคอย่างปลอดภัย ชนิดของบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกระดาษ พลาสติก แก้วหรือวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งทั้งหมดย่อมนำมาใช้เพื่อดึงดูดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั้นบรรจุภัณฑ์สินค้าจึงเป็นด่านแรกในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ภายใน

นอกจากบริการออกแบบและพิมพ์งานแล้ว เรายังให้คำแนะนำ Option การพิมพ์ เช่นการเคลือบมัน เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั้มเงิน/ทอง  เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) หรือการใช้สีพิเศษต่างๆ และขนาดแกรมกระดาษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา

หลักพื้นฐานบรรจุภัณฑ์ที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
 • มีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้า
 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับราคาสินค้า

BASICเริ่มต้นธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้า

 • ออกแบบจำนวน 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ทำ Mock Up หรือรูปภาพ ตัวอย่าง 1 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf และโค๊ดสี
  (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)
 • เริ่มต้น 1,500 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

Label Design

บริการออกแบบฉลากติดสินค้า

ฉลากสินค้าเป็นการนำเสนอรูปแบบตราสัญลักษณ์ ข้อมูลสินค้าที่ผู้บริโภคจำเป็นที่จะต้องทราบ ข้อความสำคัญเกี่ยวกับสินค้า ซึ่งอาจจะอยู่ภายในบรรจุภัณฑ์อีกชั้น หรืออยู่ภายนอกบรรจุภัณฑ์ เช่นขวดแก้ว กระปุกพลาสติก กล่องพลาสติกสำเร็จรูป ดังนั้นฉลากสินค้าอาจเป็นด่านแรกหรือเพิ่มความสวยงาม สร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น

นอกจากบริการออกแบบและพิมพ์งานแล้ว เรายังให้คำแนะนำ Option การพิมพ์ เช่นการเคลือบมัน เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั้มเงิน/ทอง  เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) หรือการใช้สีพิเศษต่างๆ และวัสดุสติกเกอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา

หลักพื้นฐานฉลากสินค้าที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • รูปแบบฉลากสอดคล้องกับราคาสินค้า

BASICเริ่มต้นธุรกิจ เพิ่มมูลค่าสินค้า

 • ออกแบบจำนวน 1 แบบ แก้ไข 3 ครั้ง
 • ทำ Mock Up หรือรูปภาพ ตัวอย่าง 1 ครั้ง
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf
  (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์และโค๊ดสี)
 • เริ่มต้น 300 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
090-245-4648 หรือ ID Line : @vijismith

ตัวอย่างผลงานบรรจุภัณฑ์และฉลาก

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม