บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง
กล่อง ฉลาก ถุง ซอง บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่น สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์ ให้คำแนะนำข้อมูลบนฉลาก
และกล่องที่ถูกต้องตามหลักกฎหมายโฆษณาฉลากและสินค้า

บริการออกแบบแพ็คเกจจิ้ง
กล่อง ฉลาก ถุง ซอง บรรจุภัณฑ์ทุกชนิด

มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่น สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์

ออกแบบกล่อง

Packaging Design
บริการออกแบบกล่อง
ถุง /ซอง /อื่นๆ

Packaging Design
บริการออกแบบกล่อง
ถุง /ซอง /อื่นๆ

เรารับบริการออกแบบกล่อง บรรจุภัณฑ์หรือการบรรจุหีบห่อสินค้าซึ่งเป็นด่านแรกในการสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์ภายใน ชนิดของบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นกระดาษ พลาสติก แก้วหรือวัสดุจากธรรมชาติ นอกจากบริการออกแบบและพิมพ์งานแล้ว เรายังให้คำแนะนำ Option การพิมพ์ เช่นการเคลือบมัน เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั้มเงิน/ทอง  เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) หรือการใช้สีพิเศษต่างๆ และขนาดแกรมกระดาษ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา

ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานบรรจุภัณฑ์ที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวก
 • มีความเหมาะสมกับการขนส่งสินค้า
 • รูปแบบบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับราคาสินค้า

PLANS TABLE

Pricing Plans

หากคุณต้องการรงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจที่นำเสนอโปรดติดต่อเรา การให้บริการและราคาของเราสามารถปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานและธุรกิจของลูกค้าได้

Basic Plan Aต้องการงานดีไซน์บรรจุภัณฑ์สวย พร้อมพิมพ์

 • ออกแบบดราฟแรกจำนวน 2 แบบ
 • เลือก 1 แบบ เพื่อทำการแก้ไข
 • จำนวนการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • จำนวนชิ้นงานที่จะได้รับ 1 ชิ้น
 • ขนาดของภาพ 300 dpi
 • ได้รับภาพ Mock up สินค้า 1 ภาพ
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf และโค๊ดสี (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)
 • ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน
 • ราคาไม่รวมโลโก้
 • กรณีต้องการดูแบบเพิ่ม แบบละ 1,000 บาท
 • ราคา 2,500 บาท

Advance Plan Cออกแบบโลโก้+เซตสินค้า+ภาพโฆษณา

 • ออกแบบโลโก้ Basic Plan A
 • ออกแบบดราฟแรกจำนวน 2 แบบ
 • กรณีต้องการดูแบบเพิ่ม แบบละ 1,000 บาท
 • เลือก 1 แบบ เพื่อทำการแก้ไข
 • ออกแบบสินค้าเป็นเซต 3 ชิ้น ชิ้นต่อไป 1000 บาท
 • จำนวนการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • จำนวนชิ้นงานที่จะได้รับ ตามจำนวนเซต
 • ขนาดของภาพ 300 dpi
 • ได้รับภาพ Mock up สินค้าละ 1 แบบ
 • ได้รับแบนเนอร์ Ads สินค้าละ 1 ภาพ
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf และโค๊ดสี (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)
 • ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน
 • ราคา 6,500 บาท

ปรึกษาสอบถามข้อมูล

ปรึกษาสอบถามข้อมูล

Label Design
บริการออกแบบฉลากสินค้า

Label Design
บริการออกแบบฉลากสินค้า

รับออกแบบฉลากสินค้า ซึ่งเป็นด่านแรกในการพบเห็นของผู้ซึ้อ ดังนั้นความสวยงาม ย่อมสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค ดึงดูดให้ซื้อหา สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้น นอกจากบริการออกแบบและพิมพ์งานแล้ว เรายังให้คำแนะนำ Option การพิมพ์ เช่นการเคลือบมัน เคลือบด้าน ปั้มนูน ปั้มเงิน/ทอง  เคลือบเงาเฉพาะจุด (Spot UV) หรือการใช้สีพิเศษต่างๆ และวัสดุสติกเกอร์ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ส่งมอบงานตรงเวลา

ปรึกษาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หลักพื้นฐานฉลากสินค้าที่ดี

 • มีดีไซน์รูปแบบที่ไม่เหมือนสินค้าอื่่น
 • สวยงาม ดึงดูด มีเอกลักษณ์
 • มีข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้อง
 • รูปแบบฉลากสอดคล้องกับราคาสินค้า

PLANS TABLE

Pricing Plans

การให้บริการและราคาของเรามีความยืดหยุ่น สามารถปรับการใช้งานให้เหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าได้ หากคุณต้องการรงานเพิ่มเติมนอกเหนือจากแพ็คเกจที่นำเสนอโปรดติดต่อเรา

Basic Plan Aต้องการงานดีไซน์ฉลากสวย พร้อมพิมพ์

 • ออกแบบดราฟแรกจำนวน 2 แบบ
 • เลือก 1 แบบ เพื่อทำการแก้ไข
 • จำนวนการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • จำนวนชิ้นงานที่จะได้รับ 1 ชิ้น
 • ขนาดของภาพ 300 dpi
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf และโค๊ดสี (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)
 • ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน
 • ราคา ไม่รวมโลโก้
 • กรณีต้องการดูแบบเพิ่ม แบบละ 500 บาท
 • ราคา 1,500 บาท

Advance Plan Cออกแบบโลโก้+เซตฉลาก+ภาพโฆษณา

 • ออกแบบโลโก้ Basic Plan A
 • ออกแบบดราฟแรกจำนวน 2 แบบ
 • กรณีต้องการดูแบบเพิ่ม แบบละ 500 บาท
 • เลือก 1 แบบ เพื่อทำการแก้ไข
 • ออกแบบสินค้าเป็นเซต 3 ชิ้น ชิ้นต่อไป 600 บาท
 • จำนวนการแก้ไขได้ 3 ครั้ง
 • จำนวนชิ้นงานที่จะได้รับ ตามจำนวนเซต
 • ขนาดของภาพ 300 dpi
 • ได้รับภาพ Mock up สินค้าละ 1 แบบ
 • ได้รับแบนเนอร์ Ads สินค้าละ 1 ภาพ
 • ได้รับไฟล์ Ai, Jpg, Pdf และโค๊ดสี (ไฟล์สำหรับพร้อมส่งโรงพิมพ์)
 • ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน
 • ราคา 4,000 บาท

ตัวอย่างผลงานบรรจุภัณฑ์และฉลาก

เตรียมข้อมูลอะไรบ้าง เพื่อให้เราออกแบบ

Packaging & Label Design

รายละเอียดข้อมูลสินค้า ประเภทสินค้า

เตรียมชื่อสินค้า และข้อมูลสินค้าและรายละเอียดที่ต้องการใส่

ลักษณะประเภทบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการ

ลักษณะงานบรรจุภัณฑ์ ตัวอักษร โทนสีที่ท่านต้องการ นำไปใช้ในสินค้าประเภทใด กลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทใด

เลือก Plan บริการ ที่ต้องการใช้บริการ

การให้บริการของเรามีความยืดหยุ่น หากท่านต้องการงานที่นอกเหนือจาก Plan โปรดติดต่อเรา

banner-home-01

ช่องทางติดต่อเพิ่มเติม