Website Development & Design พัฒนาและออกแบบเว็บไซต์

บริการงานพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์ด้วยเวิร์ดเพรส

เว็บไซต์นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ สื่อข้อมูลโดยตรงไปยังผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ให้ผลที่ดีสูงสุด ทั้งความน่าเชื่อถือ เพิ่มโอกาสการค้นหาธุรกิจของกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้แบรนด์ของท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ทำให้ยอดการขายและรายได้เติบโต

เราได้ให้บริการออกแบบเว็บไซต์ด้วยระบบเวิร์ดเพรส WordPress ให้แก่ลูกค้าในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ เราสร้างสรรค์เว็บไซด์ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสำหรับลูกค้าแต่ละราย และมีลักษณะเฉพาะ อันจะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความเป็นมืออาชีพของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความคล่องตัวในการทำธุรกิจ ใช้งานอย่างไร้ข้อจำกัด ทำให้การนำเสนอสินค้าและบริการในตลาดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หลักการออกแบบเว็บไซต์

 • นำเสนออย่างสวยงาม ดึงดูดและน่าสนใจ
 • สื่อสารข้อมูลได้อย่างครบถ้วน เข้าใจง่าย
 • กราฟฟิคและข้อมูลจัดวางอย่างสมดุล
 • มีเอกลักษณ์สอดคล้องกับเนื้อหา
 • แสดงผลได้ดีในทุกอุปกรณ์เช่นมือถือและคอมพิวเตอร์เป็นต้น
 • รองรับคำค้นหา (Keyword) ช่วยในการติด Search Engine

Key Features

บุคคลทั่วไป / ธุรกิจขนาดเล็ก

 • ฟรีโดเมนและโฮสติ้ง 1 ปี
 • Theme License 1 ปี
 • จำนวนเมนู/เพจหลักในเว็บไซต์ 5 เมนู
 • จำนวนเพจบทความหรือเพจย่อ 5 เพจ
 • แบนเนอร์ Slider 3 ภาพ
 • แบบฟอร์มติดต่อกับ Email แบบมาตรฐาน
 • รูปภาพและVDO จาก Youtube ไม่เกิน 30 ภาพ
 • เชื่อมต่อ Google Search Console และ Analytic

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

เริ่มต้น 15,000 บาท

      

 

ธุรกิจขนาดเล็ก / ขนาดกลาง

 • ฟรีโดเมนและโฮสติ้ง 1 ปี
 • Theme License 1 ปี
 • จำนวนเมนู/เพจหลักในเว็บไซต์ 10 เมนู
 • จำนวนเพจบทความหรือเพจย่อ 5 เพจ
 • จำนวนสินค้าไม่เกิน 20 ชิ้น
 • แบนเนอร์ Slider 5 ภาพ
 • ระบบแคตตาล็อกหรือระบบขายสินค้า
 • รูปภาพและVDO จาก Youtube ไม่เกิน 50 ภาพ
 • เชื่อมต่อ Google Search Console และ Analytic

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

เริ่มต้น 25,000 บาท

         

       

ธุรกิจขนาดใหญ่ / ขายสินค้า

 • ฟรีโดเมนและโฮสติ้ง 1 ปี
 • Theme License 1 ปี
 • จำนวนเมนู/เพจหลักในเว็บไซต์ 15-20 เมนู
 • จำนวนเพจบทความหรือเพจย่อ 10 เพจ
 • จำนวนสินค้าไม่เกิน 50-100 ชิ้น
 • แบนเนอร์ Slider 10 ภาพ
 • ระบบแคตตาล็อกหรือระบบขายสินค้า
 • รูปภาพและVDO จาก Youtube ไม่เกิน 200 ภาพ
 • เชื่อมต่อ Google Search Console และ Analytic

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อเรา

เริ่มต้น 40,000 บาท

      

     

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่


ตัวอย่างผลงานเว็บไซต์